Horizon

Horizon

Documents

ICYMI: Horizon Futures Round 1 Analysis
2019_07_30_WEBINAR_ICYMI_FuturesRound1.pdf (6.27 MB)
Horizon – Futures Round 2: Final Strategies for Round 2 Analysis
Horizon_Futures_Round_2_Final_Strategies.pdf (8.24 MB)
Horizon: Guiding Principles
HorizonGuidingPrinciplesUpdate.pdf (181.94 KB)
The Future of Jobs: Perspective Paper
Horizon_FutureofJobs_May2019_email.pdf (5.41 MB)
Autonomous Vehicles: Perspective Paper
2018-06-25_Autonomous_Vehicles_Perspective_Paper.pdf (28.13 MB)